beroepsverenigingen en meer 
 

De Fûgel is aangesloten bij de Fagt, Federatie voor Additief Geneeskundig therapeuten. Lidmaatschapsnummer 80523D7

De Fûgel is aangesloten bij de RBCZ Register beroepsbeoefenaar complementaire zorg.

Lidmaatschapsnummer 309353R


De Fûgel is aangesloten bij de nederlandse beroepsvereniging Christel Heidemann Meridiaantherapie. 

De Fûgel valt onder het Tuchtrecht van TCZ 

"Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.
Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:
1.Neem contact op met mij, , en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
2.Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.
3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen." 

Je privacy is belangrijk voor ons


 De bescherming van de privacy van onze cliënten is van het grootste belang. Daarom willen we je graag informeren over ons  privacy beleid.


In het privacybeleid beschrijven we duidelijk  welke persoonsgegevens we verwerken en waarom, hoe lang we je persoonsgegevens bewaren, wie met deze gegevens werken, hoe we deze beveiligen en hoe we jou informeren. Zou je dit nader willen bekijken dan kun je persoonlijk contact met ons opnemen, en zullen we dit beleid aan je laten zien. De privacyverklaring ligt ter inzage in de praktijk.

Ook willen we je graag laten weten dat wij , van de Fûgel, een geheimhoudingsplicht hebben. Dit betekent dat je er op kunt vertrouwen dat datgene wat wij bespreken tussen ons blijft.