❈Beroepsverenigingen en meer 
 

De Fûgel is tijdelijk gesloten. Daarom is informatie over het lidmaatschap van de FAGT en de RBCZ niet weergegeven op de website.   Ook de informatie betreffende Quasir en Zorggeschil is op dit moment niet relevant aangezien er geen behandelingen worden gegeven.             

"Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.
Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:
1.Neem contact op met mij, , en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
2.Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal je begeleiden in dit proces.
3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door jou gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Een klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen." 

Privacyverklaring.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jou behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als  behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming.  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Privacy op de Zorgnota. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. 

Dit zijn: Je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'Reflexzonetherapie', en de kosten van het consult. 

Privacy betreffende de website. 

Wat zijn cookies? De website van de Fûgel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Google Analytics cookies Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-1-10-2023

de Fûgel kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de

website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je

op de hoogte blijft van wijzigingen.